Üzleti feltételek

ALAPVETŐ ÖSSZEFOGLATÁS 

Alum online s.r.o. az Ön személyes adatainak feldogozását végzi, mert az áruk értékesítésével kapcsolatban teljesíteni kell az Önnel kötött szerződést (vagy az ilyen szerződés megkötése előtt megtett intézkedések meghozatala), és személyes adatainak további feldolgozása, amely a vállalat közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

 1. AZ ADMINISZTRÁTOR SZEMÉLYAZONOSSÁGA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1.      Személyes adatait az Alum online s.r.o., kezeli, székhellyel  Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, azonosító száma: 07066112, a C 294062 által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban a prágai városi bíróságnál ( a továbbiakban: adminisztrátor).

1.2.      Az adminisztrátor elérhetőségei a következők: az Alum online szállítási címe s.r.o., Na Výsluní 1348, Neratovice 277 11,e-mail cím info@alum.hu, 

1.3.      Az adminisztrátor nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt a személyes adatok védelme érdekében.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1.      Személyes adatainak feldolgozásának valós alapja az, hogy ez a feldolgozás az alábbiakhoz szükséges:

2.1.1.   Ön és az adminisztrátor közötti szerződés teljesítése, vagy az administrátor intézkedése az ilyen szerződés megkötése előtt az alábbiak értelmében: 6. cikk, (1) bekezdés, b) pont. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: a rendelet). 

2.1.2.   a rendlet 6. cikk (2) bekezdésének c) pontja értelmében az adminisztrátorra rótt jogi kötelezettségek teljesítése, nevezetesen az adminisztrátor által az általános kötelező erejű jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése, különösen a hozzáadottérték- adóról szóló 235/2004 törvény, az  586/1992. sz. törvénnyel módosítva a jövedelemadóról, módosítva, és az 563/1991 számviteli könyvelésről. 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1.      Az Ön személyes adatainak feldolgozása célja az Ön és az administrátor közötti szerződés teljesítése, ideértve az áruk szállítását és a hiba felelősségéből fakadó jogok kezelését is, vagy az adminisztrátor intezkedése egy ilyen szerződés megkötése előtt, vagy az adminisztrátor intézkedése egy ilyen szerződés megkötése és a kapcsolódó állami kötelezettségek adminisztrátor általi teljesítése előtt.

3.2.      Az adminisztrátor részéről a rendelet 22. cikke értelmében nincs automatikus egyedi döntéshozatala.

 1. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE

4.1.      Az Ön személyes adatait szerződéses kötelezettség érvényességi ideje alatt kezelik és az archváláshoz szükséges odőtartamra, az alkalmazandó általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal összhangban, azonban legkésőbb az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban előírt határidőn belül.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB CIMZETJEI

5.1.      A személyes adatok egyéb címzettjei szállítmányozó cégek lesznek és más személyek akik az áruk szálíttásában vagy kifizetésekben vesznek részt vételi szerződés alapján, és akik gondoskodnak az e-shop működtetésével kapcsolatos műszaki szolgáltatások adminisztrátorai számára, ideértve a szoftver üzemeltetését és az adatok tárolását. Személyes adatainak további címzettjei: könyvelő, raktári munkás, megrendelő.

5.2.      A jogi szabályozásból fakadó kötelezettségek teljesítése céljából feldolkozott személyes adatainak címzettjei lehetnek adóhivatal vagy más releváns hivatalok is.olyan esetekben, amikor az adminisztrátorok általánosan kötelező érvényű jogszabályokat írnak elő.

5.3.      Az adminisztrátor nem szándékozik átadni az Ön személyes adatait (EU-n kívüli harmadik országok) vagy nemzetközi szervezeteknek.

 1. AZ ÉRINTETT JOGAI

6.1.      A rendeletben maghatározzot feltételek mellett jogosan kérheti a rendszergazdától, hogy férjen hozzá személyes adataihoz, helyesbítse vagy törölje személyes adatait, opcionálisan korlátozhatja azok feldogozását, a személyes adatainak feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jogot, valamint a személyes adatainak hordozhatóságát.

6.2.      Ha úgy gondolja, hogy megsértették személyes adatainak feldolgozását, Önnek joga van panaszt nyújtani a Felügyeleti Hatóságoknál. 

 

6.3.     Ön nem köteles személyes információkat megadni. Személyes adatainak megadása a szerződés megkötésének és a szerződés teljesítésének szükséges feltétele és személyes adatainak megadása nélkül nem lehet szerződést kötni.

 

ÜZLETI FELTÉTELEK

 

Kereskedelmi cég : Alum online s.r.o.

székhellyel : Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prága 1

azonosító szám: 07066112

Iban: HU97120920000173779200100005

a kereskedelmi nyilvántartásban: C 294062 a prágai városi biróságnál ( a továbbiakban: adminisztrátor).

áruk értékesítéséhez az online bolt útján, amely a http://www.alum.cz/ címen talál.

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A WWW.ALUM.HU üzleti társaság jelen üzleti feltételei ( a továbbiakban „üzleti feltételek“) székhellyel: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prága 1 ,azonosító szám: 07066112, a kereskedelmi nyilvántartásban: C 294062 a prágai városi bíróságnál  ,( a továbbiakban „eladó“) a törvény, 89/2012, 1751.§ (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozza a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek felmerülnek az adásvételi szerződéssel kapcsolatban vagy annak alapján (a továbbiakban csak a vételi szerződés) az eladó és egy másik személy között kötött ( „a továbbiakban: Vevő“), az eladó online áruházán keresztül. Az online áruházat az eladó üzemelteti az internetes címen található weboldalon ( a továbbiakban: „weboldal“), weboldanol keresztül ( „ http://www.alum.hu/“).

 

1.2. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az a személy, akinek szándékábán áll árut vásárolni az eladótól, jogi személy vagy olyan személy, aki az áru megrendelésekor a vállalkozása vagy a saját szakma keretében cselekszik. 

 

1.3. A feltételektől eltérő rendelkezésekben a vételi szerződésben megállapodhat. Az adásvételi szerződés eltérő szabályai elsőbbséget élveznek az üzleti feltételek megteremtése felett.

 

1.4. Az feltételek a vételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi szerződést cseh nyelven lehet megkötni.

 

1.5. A feltételek megfogalmazását az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a Szerződési Feltételek korábbi változatának hatálybalépésekor felmerült szabályokat és kötelezettség.

 

 1. FEHASZNÁLÓI SZÁMLA

2.1. A vevő weboldalon történő regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet felhasználó felületéhez. A felhasználói felületről a vevő árut rendelhet (a továbbiakban csak a  „felhasználói számla“). Ha ez lehetővé teszi a bolt webes felületét, a vásárlók regisztráció nélkül megrendeléseket tehetnek közvetlenül az áruház webes felületéről.

 

2.2. A weboldalon történő regisztrációkor és az áruk megrendelésekor a vevő köteles a helyes és valósághű információkat megadni. A vevő köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott információkat. A vevő által a felhasználói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

 

2.3. A felhásználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszób biztósítja.

 

2.4. A vevő nem jogosult harmadik fél számára engedélyezni a felhasználói fiók használatát.

 

2.5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő a felhasználói fiókot legfeljebb nem használja vagy abban az esetben, ha a vevő megsérti a vételi szerződésből eredő kötelezettségeit (ideértve az üzleti feltételeket is).

 

2.6. Az vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető különös tekintettel az eladó hardverének és szoftverének szükséges karbantartására.

 

 1. A VÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1.A bolt webes felületén elhelyezett áruk bemutatása informatív jellegű és az eladó nem köteles e termékre adásvételi szerződést kötni. A  § 1732 (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók. 

 

3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz a termékről, beleértve az egyes áruk aráit. Az áruk árai a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat tartalmazzák. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg a bolt webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon képességét, hogy egyéni tárgyalási feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

 

3.3. Az áruház webes felülete információkat is tartalmaz az áruház webes felületén felsorolt áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos terhelésekről, csak akkor alkalmazandó, ha az árut a Cseh Köztársaság területén szállítják.

 

3.4. Áruk rendelésekor kitölti a vásárló megrendelőlapját az áruház webes felületén. A megrendelőlap különösen a következőkre vonatkozik:

 

 • 3.4.1. áruk megrendelésere (a megrendelt árut a vevők a bolt webes felületének elektronikus kosárába helyezik),

 

 • 3.4.2. az áruk beszerzési árának fizetési módja, adatok a megrendelt áruk szállításának szükséges módjáról és 

 

 • 3.4.3. információk az áruk szállításával kapcsolatos rakományokról (további „megrendelés“).

 

3.5. A vevő a  megrendelés elküldése előtt az eladónak ellenőrizheti és megváltoztathatja a megrendelésbe bevitt adatokat, még abban az esetben is, ha a vevő felismeri és kijavítja az adatok megrendeléskor bekövetkezett hibáit. A vevő a gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek ítéli meg.

 

3.6. A megrendelés elküldése a vevő cselekedetének minősül, amely kétségtelenül meghatározza a megrendelt árut, a vételárat, a vevőt, a vételár megfizetésének módját, és egy szerződéses javaslat a vételi szerződésre. A megrendelés érvényességének feltétele, hogy minden szükséges információt kitöltsön a megrendelőlapon, megismerkedjen a weboldal ezen feltételeivel és visszaigazolja a vevőt, hogy megismerte ezeket a feltételeket.

 

3.7. Az eladó azonnal a megrendelés kézhezvétele után e-mailben, a felhasználói felületen a vevő e-mail címére vagy a megrendelésben megerősíti a kézhezvételt. (a továbbiakban csak a „vevő e-mail címe“).

 

3.8. Az eladó mindig a megrendelés jellegétől függően (áruk lehetősége, magasabb vételárak, várható szállítási költségek) kérheti a vásárlótól a rendelés további megerősítését (pl. Telefonon vagy írásban).

 

3.9. A megrendelés formájában történő beszerzési szerződéstervezet 15 napig érvényes.

 

3.10. Az eladó és vevő közötti szerződéses kapcsolat akkor merül fel, amikor a megrendelés megérkezik (elfogadja), amelyet az eladó elektronikus úton küld a vevőnek.

 

3.11. Ha az eladó a megrendelésben szereplő bármelyik követelményt nem képes teljesíteni, megváltoztatott ajánlatot küld a vevőnek az e-mail címére, feltüntetve a megrendelés lehetséges változatát, és felkéri a vevő véleményét.

 

3.12. A módosított ajánlatot új beszerzési szerződéstervezetnek tekintik, és a beszerzési szerződést olyan esetben fogadják el ha elektronikus levélben a vevő elfogadja.

 

3.13. A vevő vállalja, hogy a távközlés eszközét használja a vételi szerződés megkötésekor. A vevőnél a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban ( inetrnet-kapcsolat költsége, telefonhívások költségei) a vevő fizeti.

 1. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

4.1. Az áru árát és az áruk szállítási szerződés alapján történő kiszállításával kapcsolatos költségeket a a vevő a következő módon fizethet az eladónak:

 

 • 4.1.1. készpénzben az üzlet cimén,

 

 • 4.1.2. készpénzben a vevő által a megrendelés által kijelölt helyen,

 

 • 4.1.3. banki átutalás az eladó számlájára, amelyet a társaság vezetett (a továbbiakban csak az eladó számla)

 

 • 4.1.4. készpénz nélküli a fizetési rendszeren keresztül,

 

 • 4.1.5. készpénz nélküli hitelkártyával,

 

 • 4.1.6. harmadik személy által biztosított hitel által.

 

4.2. A vételárral együtt a vevő köteles az eladónak a szerződéses kiállításban szereplő áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is fizetni az eladónak, kivéve ha kifejezetten másképp van feltüntetve, a vételárat és az áruk csomagolásával és a szerződésben szereplő kiszállításával kapcsolatos költségeket jelenti.

 

4.3. Az eladó nem követeli meg a vásárlótól, hogy fizessen be előleget vagy egyéb befizetést. Ez nem érinti a 4.6. rendelkezést, kereskedési feltételeknél, a vételár előzetes fizetésének kötelezettsége.

 

4.4. Készpénzes fizetés vagy kézbesítés esetén a vételár az áruk átvételére érvényes. Nem készpénzes fizetés esetén a vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított a napon belül esedékes.

 

4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles megfizetni az áruk vételárát a változó fizetési szimbólummal együtt. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége teljesül, amikor a megfelelő összeget jóváírják az eladó számlájára.

 

4.6. Az eladó különösen akkor jogosult, ha a vevő nem nyújt be kiegészítő visszaigazolást a megrendelésről, (sz. 3.6) az áruk vevőnek történő elküldése előtt megkövetelni a teljes vételár megfizetését. A § 2119 (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók. 

 

4.7. Az áruk árából az eladó által a vevőnek biztosított engedmények esetén nem kombinálhatók kölcsönösen.

 

4.8. Ha ez a kereskedelem során szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező erejű jogi előírások írják elő, akkor az eladó adódokumentumot - számlát állít ki a vevőnek a vételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről. Az eladó fizeti a hozzáadottérték-adót, dokumentumot- számlázik a vevőnek, miután megfizette az árut, és elektronikus formában elküldi azt a vevő e-mail címére.

 

 1. VISSZAVONÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL

 

PANASZOK ÉS VISSZAVONÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL.

 

Panaszát kérjük, küldje el az: info@alum.hu  címre

 

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv § 1837 - ának rendelkezései szerint többek között nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől:

 

 • 5.1.1. olyan termékértékesítésre, amelynek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, az eladó akaratától függetlenül, és ez az elállási időszak alatt fordulhat elő.

 

 • 5.1.2. Az alkoholtartalmú italok kiszállítása csak 30 nap elteltével lehetséges, és áruk a pénzügyi piac eltéréseitől, és nem az eladó akaratától függnek,

 

 • 5.1.3. a vevő kívánsága szerint vagy az ő személye számára módosított áruk szállításáról,

 

 • 5.1.4. gyorsan romló áruk, valamint olyan áruk szállításakor, amelyek visszafordíthatatlanul keveredtek más árukkal a kézbesítéskor,

 

 • 5.1.5. áruk zárt csomagolásban történő szállításakor, amelyet a csomagból ki vett a vevő, és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni,

 

 • 5.1.6. audio- vagy videofelvételek vagy számítógépes programok szállításáról, ha nem felelnek meg eredeti csomagolásuknak,

 

 • 5.1.7. újságok vagy folyóiratok szállításáról,

 

 • 5.1.8. a digitális tartalmú áruk szállításáról, ha nem kézbesített kézzelfogható hordozón és a vásárló előzetes kifejezett hozzájárulásával kézbesítették az ellálási időszak lejárta előtt és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ilyen esetben nincs visszavonási joga.

 

5.2. Kivévé, ha az esetre az 5.1. cikk hivatkozik, vagy más esetekben, amikor az adásvételi szerződést nem lehet visszavonni, a vevőnek joga van a  § 1829 (1) bekezdésének megfelelően visszavonni az adásvételi szerződést az áru átvételétől számított 14 nap, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy ez az időszak az utolsó áruszállítás kézhezvételének napjától számít. A szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell az eladónak elküldeni. 

 

5.3. A szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által megadott formanyomtatványt használhatja, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő a vállalkozás üzleti helyének címére vagy az eladó cimére is küldheti. A visszavonás kézbesítésére ezen feltételek 11. cikke vonatkozik.

 

5.4. A vásárlási szerződéstől való elállás esetén az 5.2. Cikk szerint, az adásvételi szerződés feltételei a kezdetektől megszűnnek. Az árut az elállástól számított 14 napon belül vissza kell adni az eladónak. Ha a vevő eláll a szerződéstől, akkor a vevő viseli az eladónak történő áru visszaküldésének költségeit még akkor is, ha az árut nem szokásos postai úton lehet visszaadni.

 

5.5. A szerződéstől való ellálás estén az 5. cikk (2) bekezdése szerint, a vevőtől kapott pénzeszközöket az eladó a vevő visszavonásától számított 30 napon belül visszaadja, ugyanúgy mint az eladó megkapta a vevőtől. Az eladó jogosult a vevő által biztosított teljesítmény viszatérítésére, amikor az árut a vevőnek visszaküldi, vagy más módon ha a vevő egyetért és a vevőnek nincs további költsége. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződésről, az eladó nem köteles a kapott összeget visszafizetni a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi az árut, vagy bizonyítja, hogy elküldte az árut az eladónak.

 

5.6. Az eladó jogosult egyoldalúan rendezni a vevőtől a vételár visszafizetésére vonatkozó egényét.

 

5.7. Mindaddig, amíg az árut a vevő nem veszi át, az eladó bármikor jogosult elállni a vételi szerződéstől. Ebben az esetben az eladó felesleges dokumentumok nélkül visszaküldi a vevőnek a vételárat a vevő által kijelölt bankszámlára.

 

5.8. Ha ajándékot adnak a vevőnek az árukkal együtt, akkor az eladó és a vevő közötti adományozási megállapodást felmondási záradékkal kötik meg, hogy ha a vevő eláll a vételi szerződéstől, akkor egy ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés elveszti hatékonyságát, és a vevő köteles a kapott ajándékot, az árukkal együtt, visszaadni az eladónak.

 

 1. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESITÉSE

 

6.1. Ha a szállítási módot a vevő külön kérése alapján tárgyalják, akkor a vevő viseli a kockázatot és az ehhez a szállítási módhoz kapcsolódó bármely további költséget.

 

6.2. Abban az esetben, ha a vevő oldalán lévő árukat többször át kell szállítani vagy más módon, mint ahogyan azt a megrendelés tartalmazza, a vevő köteles megfizetni az aruk ismételt kiszállításával kapcsolatos költségeket, vagy más szállítási módszerhez kapcsolódó költségeket.

 

6.3. A vevő köteles ellenőrizni a csomag integritását az áru átvételésnél a szálitótól, és bármylien hiba esetén azonnal értesítse a szállítót. A csomagolás megsértése esetén, amely a szállítmány jogosulatlan behatolására utal akkor nem kell a szállítmányt a szállítótól elvennie.

 

 1. JOGOK A HÍBÁS TERMÉKEKHEZ

 

7.1. A feleknek a hibás termékhez fűződő jogait és kötelezettségeit a vonatkozó, általában kötelező érvényű rendeletek szabályozzák (különösen a Polgári Törvénykönyv  § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 És § 2161 - 2174 . Szakaszának rendelkezései).

 

7.2. az eladó felelős a vevővel szemben, hogy az áruk kézhezvételkor hibátlanok. Különösen az eladó felel a vásárlóval szemben arról, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

 

 • 7.2.1. az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, és ha hiányzik, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az eladó vagy a gyártó küldött, vagy amelyet a vevő az áruk jellege és az általuk meghirdetett reklám alapján számított,

 

 • 7.2.2. alkalmas arra a célra, amelyet az eladó megemlít annak felhasználására, vagy amelyet általában használnak,

 

 • 7.2.3. az áruk megfelelnek az elfogadott minta minőségének vagy végrehajtásának,

 

 • 7.2.4. a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van,

 

 • 7.2.5. megfelel a követelményeknek.

 

 7.2 - 7.3.  Cikkben felsorolt rendelkezések, az üzleti feltételeket nem kell alkalmazni az alacsony áron értékesített árukra, olyan hibára vonatkozóan, amelynek estében alacsony árat állapodtak meg, kopott árukra, használt árukra, kopásnak megfelelő hibákra, amelyek az áruk a vevő általi átvételkor voltak, vagy az áruk jellege miatt.

 

7.4. Ha a kézhezvételtől számított 6 hónapon belül hiba merül fel, az áru hibás volt már a kézhezvételkor.

 

7.5. A hibás termék jogát a vevő az eladó üzleti címén igényli. A követelés pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor az eladó megkapta az árut a vevőtől.

 

7.6. A feleknek az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségei az reldó Panaszkezelési eljárása módosíthatja

 

 1. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

8.1. A vevő a teljes összeg megfizetésével megszerzi az áruk tulajdonjogát.

 

8.2. Az eladó a vevővel szemben nem kötődik az § 1826. évi 1. bekezdés értelmében vett magatartási kódexhez.

 

8.3. A fogyasztói panaszok peren kívüli rendezését az eladó biztosítja e-mailben, a vevő panaszának rendezésével kapcsolatos információkat az eladó megküldi a vevő e-mailjére.

 

8.4. Az eladó jogosult áruk értékesítésére kereskedelmi engedély alapján. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi hivatal keretein belül végzik. A személyes adatok védelmének felügyeletét a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal végzi. A cseh kereskedelmi ellenőrző hatóság korlátozott mértékben felügyeli a törvény betartását A módosított fogyasztóvédelmi gyűjtemény 634/1992 Sz.

 

8.5. A vevő a polgári törvénykönyv § 1765 ának (2) bekezdése értelmében vállalja a körülmény megváltozásának kockázatát. 

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

9.1. A vevő, személyes adatainak védelmét a 101/2000 Sb., a személyes adatok védelmének gyűjtése, módosított szám biztosítja.

 

9.2. A vevő vállajla személyes adatainak feldolgozását: név és vezetéknév, cím lakóhely, azonosító szám, adószám, e-mail, telefonszám.

 

9.3. A vevő egyetért azzal, hogy az eladó a személyes adatokat feldolgozza, az adásvételi szerződés jogainak és kötelezettségeinek megvalósítása, valamint felhasználói fiókok fentartása céljából. A személyes adatok e cikk szerinti teljes feldolgozásához való hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában akadályozná a szerződés megkötését.

 

9.4. A vevő tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait (regisztrációkor, az üzlet webes felületéről történő megrendeléskor) helyesen és valódisággal megadni, és bejelenteni személyes adatainak megváltozását.

 

9.5. Az eladó harmadik személyt felhatalmazhat a vevő személyes adatainak feldolgozására. Az árut szállító személyek kivételével. A személyes adatokat a vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem adják át harmadik személyeknek.

 

9.6. Az üzleti adatokat határozatlan ideig dolgozzák fel. A személyes adatokat elektronikusan, automatizált módon, vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozzák fel.

 

9.7 - 9.8. A vevő megrősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és azt tájékoztatták vele, hogy ez a személyes adatok önkéntes közzététele:

 

 • 9.8.1. kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,

 

 • 9.8.2. megkövetelheti az eladótól vagy a feldolgozótól, hogy távolítsa el az állapotot.

 

9.9. Ha a vevő információt kér személyes adatainak feldolgozásáról, az eladó köteles ezeket az információkat megadni. Az eladónak joga van megfelelő kifizetést kérni, amely nem haladja meg az előző mondatban előírt információk szolgáltatásához szükséges költségeket.

 

10. ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSE ÉS SÜTIK TÁROLÁSA

 

10.1. A vevő beleegyezik abba, hogy az árukkal, szolgáltatásokkal vagy üzletekkel kapcsolatos információkat elküldi a vevő e-mail címére, továbbá hozzájárul az értékesítő üzleti egységek elküldéséhez a vevő e-mail címére.

 

10.2. A vevő beleegyezik abba, hogy az úgynevezett sütiket tárolja számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás végrehajtható, és az eladó adásvételi kötelezettségei teljesülnek, anélkül, hogy a vásárló számítógépen sütiket helyeznének el, bármikor visszavonhatja a vevő az előző mondat szerinti beleegyezését.

 

 1. SZÁLLITÁS

 

11.1. Értesítés az eladó és a vevő közötti kapcsolatról, különös tekintettel a szerződésből való elállásra, postai úton, ajánlott levél formájában kell kézbesíteni, kivéve, ha az adásvételi szerződés másként rendelkezik. Az értesítés ajánlott a másik fél megfelelő kapcsolattartási címére és kézbesítettnek és a postai kézbesítés időpontjában teljesítettnek kell tekinteni kivéve a vevőtől történő ellálási értesítést, amikor a visszavonás tényleges, ha a vevő értesítést küld az elállási határidőn belül.

 

11.2. A kézbesítés szintén értesítésnek minősűl, amelynek elfogadását a címzett megtagadta, nem vett fel, vagy kézbesíthetetlen.

 

11.3. A Szerződő Felek kölcsönösen cserélhetik egymással a leveleket emailban, a vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a vevő által a megrendelésben megadott postai címre.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

12.1. Ha az adásvételi szerződés által létrehozzot kapcsolat tartalmaz nemzetközi (külföldi) elemet, akkor a cseh jog az irányadó.

 

12.2. Ha az üzleti feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az üzleti feltételek módosítása írásbeli formát igényel.

 

12.3. Az adásvételi szerződést - a feltételeket is beleértve - elektronikus formában archiválják, és nem érhető..

 

12.4. Az üzleti feltételek csatolása a szerződésből való kilépéshez használt formanyomtatvány tartalmazza.

 

12.5. A szállítási cím elérhetősége: alum.hu, Na Výsluní 1348, 277 11 Neratovice , e-mail: info@alum.hu , 

 

 

Kérjük, jelentkezzen be újra

Sajnáljuk, de a CSRF token valószínűleg lejárt. A legmagasabb szintű biztonság fenntartása érdekében kérjük, jelentkezzen be újra. Megértését köszönjük.

Köszönjük a megértést.

Bejelentkezés